Skip to main content

25 august 2023

PR Nord – Vest lansează apelul 714.C – Centre multifuncționale

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a publicat pe 24 august 2023, Ghidul Solicitantului 714.C – Centre multifuncționale.
Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 18 septembrie 2023, ora 10:00 – 18 martie 2024, ora 10:00.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE aferente acestui apel constau în: construirea, extinderea, modernizarea și reabilitarea spațiilor cu funcții socio-culturale și/sau recreative. Dotarea acestor spații și accesul către centrele multifuncționale sunt eligibile numai împreună cu una din activitățile de construire, extindere, modernizare sau reabilitare. În ceea ce privește asigurarea accesului către centrele multifuncționale sunt eligibile următoarele activități:

  • Eliberarea şi amenajarea terenului;
  • Amenajări pentru protecţia mediului;
  • Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor wi-fi;
  • Realizarea unui sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect;
  • Amenajarea spaţiului ca spaţiu verde şi refacerea esteticii peisajului pe amplasamentul aferent proiectului.

În cadrul acestor spații pot fi derulate activități socio-culturale, recreative, inclusiv prin schimbarea folosinței inițiale a clădirilor pentru conferirea de funcții culturale și/sau recreative.
De asemenea, pot face obiectul proiectelor finanțate prin această prioritate, clădirile actualmente deteriorate şi/sau neutilizate, care, după implementarea proiectului vor fi pregătite pentru noi activităţi socio-culturale, recreaționale, din cele de mai sus. Investiţiile realizate trebuie justificate din perspectiva contribuţiei lor la revitalizarea fizică, socială şi economică, și la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraşele mici şi mijlocii, cu accent pe grupurile vulnerabile/ defavorizate respectiv, în funcție de nevoile locale identificate şi de activităţile proiectului.

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE CONEXE constau în:

  • reabilitarea/modernizarea străzilor/aleilor de acces către obiectiv, partea carosabilă, incluzând și construirea parcărilor de mici dimensiuni;
  • relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, iluminat, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părții carosabile și a parcărilor obiect al investiției.

Cheltuielile din investiţia de bază aferente activităţii reabilitarea/modernizarea străzilor/aleilor de acces catre obiectiv, partea carosabilă, precum și construirea parcărilor de mici dimensiuni pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect).
În egală măsură, cheltuielile din investiţia de bază aferente activităţii relocarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de utilități publice (apă, canalizare, iluminat, telefonie etc.) care sunt amplasate în corpul părtii carosabile și a parcărilor obiect al investiției pot reprezenta maximum 15% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului (dacă sunt singurele investiții conexe din proiect).

Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activităţi de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităţilor sprijinite prin PR NV 2021-2027 şi dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului și se realizează pe amplasamentul proiectului.

https://www.nord-vest.ro/ghidul-solicitantului-714-c-centre-multifunctionale-a-fost-lansat-astazi-24-august-2023-de-catre-agentia-de-dezvoltare-regionala-nord-vest-in-calitate-de-autoritate-de-management-pentru-p/

Share:

asistent
Atlas - Asistent