Skip to main content

26 iunie 2024

PR Nord-Vest emite CORRIGENDUM nr. 2 pentru Ghidul Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.2 pentru Ghidul privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare a Ghidului Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 și anexele aferente apelurilor de proiecte necompetitive cu termen limită de depunere din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum:

Răspunsul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Nr. G2024-14340/20.06.2024, înregistrat în cadrul AM PR NV cu numărul 6641/21.06.2024 referitor la Răspunsul pentru solicitarea AM PR NV privind interpretarea prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr. 211/14.12.2023, în coroborare cu prevederile OUG 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
Necesitatea îndreptării unor erori materiale și a completării cu mențiuni de clarificare în cadrul Anexei X – ACT ADIȚIONAL Model pentru proiectele etapizate care intră sub incidența ajutorului de stat.

Din acest considerent a fost modificată Anexa X – ACT ADIȚIONAL Model pentru proiectele etapizate care intră sub incidența ajutorului de stat.

Sinteză CORRIGENDUM nr. 2 pentru Ghidul privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent