Skip to main content

27 octombrie 2023

PR Nord-Vest a publicat Corrigendum nr.2 pentru Ghidul Solicitantului 521 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr.2 pentru ghidul aferent apelului de proiecte PRNV/2023/521/1.
A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:
CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 521 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/521/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele:
Ghidul Solicitantului
1.1 Preambul
2.3 Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile
8.9 Contractarea proiectelor
8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării
8.9.4 Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare
10 Aspecte privind prelucrarea datelor cu caracter personal
11.1 Rapoartele de progres
11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare
12.3 Mecanismul cererilor de rambursare
12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare
Anexa X – Instrucțiuni transfer pe MySMIS2014
Anexa VII – Contractul de finanțare

 

Mai multe detalii aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent