Skip to main content

09 mai 2024

PR Nord-Vest a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului 114 – Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM

Loading

Solicitanții pot beneficia de fonduri de până la 3.800.000 euro.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere și beneficiază de o alocare totală de 7.500.000 euro, iar Ghidul Solicitantului în varianta pentru consultare publică se regăsește în secțiunea https://regionordvest.ro/consultare/.

Solicitanți Eligibili
a) Individual, solicitanți eligibili sunt:
Categoriile de persoane juridice care au obținut acreditarea Centru de transfer tehnologic (CTT), conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 346/2023, înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului:
institute naționale de cercetare-dezvoltare;
instituții de învățământ superior de stat sau particular acreditate;
institute și stațiuni de cercetare-dezvoltare ale Academiei Române sau ale academiilor de ramură;
societăți care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;
institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute ca fiind de utilitate publică;
alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.
Pentru Centrele Europene de inovare digitală (EDIH), solicitantul eligibil este organizația EDIH-ului – entitatea juridică unică ce administrează un cluster de inovare, înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare. EDIH-ul eligibil face parte din Rețeaua de centre Europene de inovare digitală, cu rol de a stimula adoptarea pe scară largă a tehnologiilor digitale avansate de către industrie, mai ales de către IMM-uri și de către alte entități.
Pentru Clusterele de inovare, solicitantul eligibil este organizația clusterului – entitatea juridică unică ce administrează un cluster de inovare, înregistrată în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului, conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare.
b) Parteneriate eligibile între:
Un CTT/EDIH/Cluster eligibil conform punctului a);
și
societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990, care se încadrează în categoria IMM- (calitatea de IMM trebuie să existe la data acordării ajutorului) și sunt înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cu sediul social sau punct de lucru, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului.

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte vizează dezvoltarea ecosistemului de transfer tehnologic. Sunt avute în vedere intervenții pentru susținerea domeniilor economice prioritare la nivel regional conform RIS3 2021-2027, cum ar fi:
Sprijinirea transferului tehnologic prin acțiuni integrate de creare și dezvoltare a infrastructurilor (inclusiv dezvoltarea unor noi infrastructuri care facilitează transferul tehnologic cum ar fi demo-lab, living lab, fab lab, makers-space, DIH etc. și a serviciilor aferente) și favorizarea transferului tehnologic și adoptarea tehnologiilor avansate, în complementaritate cu derularea unor activități în scopul facilitării interacțiunii între mediul CDI și mediul de afaceri, prin cercetare în colaborare sau transfer tehnologic, și cu posibilitatea transferului către acestea a rezultatelor CDI sau a drepturilor de exploatare;
Acordare de sprijin pentru dezvoltarea și desfășurarea serviciilor de transfer tehnologic, inclusiv prin dezvoltarea unor noi tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri sau investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării între IMM-uri și entități din infrastructura de inovare și transfer tehnologic de tip CTT/EDIH/Cluster.
Activități eligibile
Etapa 1 – activități desfășurate de solicitantul/ liderul de parteneriat CTT/EDIH/Cluster, pentru pregătirea cadrului necesar desfășurării activităților de cercetare în colaborare/ furnizării serviciilor de transfer tehnologic;
Etapa 2 – activități de cercetare în colaborare și/sau transfer tehnologic.
Vă invităm să contribuiți activ și să transmiteți observațiile/comentariile/întrebările/solicitările dumneavoastră cu privire la conținutul Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia la adresa regio@nord-vest.ro.
Implicarea entităților interesate de acest Ghid al Solicitantului este importantă pentru concretizarea unui apel de proiecte adaptat pentru nevoile din regiune iar din acest motiv, aspectele fiind analizate de către experții din cadrul Autorității de Management a PR NV 2021-2027 și în cazul în care se constată că cele solicitate au o justificare, clarificările/modificările sunt transpuse în forma finală a Ghidului Solicitantului.
Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până în data de 29 mai 2024.

Ghidul în versiunea pentru Consultare Publică se poate descărca folosind următorul link:
Ghidul Solicitantului 114 – Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM (versiunea Consultare Publică)

Mai multe informații și detalii găsiți aici

Pentru observații și/sau sesizări, vă rugăm să folosiți formularul disponibil la adresa: https://regionordvest.ro/consultare/.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent