Skip to main content

07 mai 2024

PR Nord-Vest a emis Instrucțiunea Nr.9 pentru Apelul de proiecte PRNV/2023/521/1 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 a emis Instrucțiunea Nr.9/30.04.2024 privind mecanismul de supracontractare pentru Apelul de proiecte PRNV/2023/521/1 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Având în vedere Decizia CE nr. C(2022) 7386 de aprobare a programului „Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunea Nord-Vest din România, CCI 2021RO16RFPR008, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.23 din 12 aprilie 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, ale OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HG 829 din 27.06.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Deciziei nr. 278 din data 30.04.2024, DIRECȚIA AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 emite următoarea INSTRUCȚIUNE:

Art.1 Începând cu data intrării în vigoare a Deciziei nr. 278 din data 30.04.2024 se aplică, în cadrul apelului de proiecte PRNV/2023/521/1 dedicat drumurilor județene, supracontractarea în limita sumei de 1.233.546.023,07 lei.

Art.2 Începând cu data intrării în vigoare Deciziei nr. 278 din data 30.04.2024 se demarează contractarea pentru proiectele selectate și aflate pe lista de rezervă în cadrul apelului de proiecte PRNV/2023/521/1 dedicat drumurilor județene.

Art.3 Prezenta instrucțiune se publică pe site-ul www.regionordvest.ro.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent