Skip to main content

15 iulie 2023

PR Nord – Vest – 52 milioane Euro pentru modernizarea infrastructurii

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 481.B – Utilizare crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană).

Apelul de proiecte este competitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 16 august 2023, ora 10:00 – 15 februarie 2024, ora 10:00.

Activități Eligibile:

Există trei categorii de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII care pot beneficia de finanțare în cadrul proiectelor aferente acestui apel:

 1. Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (mersul cu bicicleta și pe jos);
 2. Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public;
 3. Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă.

 

În prima categorie de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (DE TIP A), care vizează dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate se înscriu următoarele:

 1. Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 2. Construirea /extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale;
 3. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”).

A doua categorie de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (B) dedicată dezvoltării și optimizării sistemelor de transport public cuprinde următoarele activități eligibile:

 1. Achiziționarea și/sau dotarea mijloacelor de transport cu zero emisii;
 2. Dezvoltarea infrastructurii necesare mijloacelor de transport public cu zero emisii.

În cadrul celei de-a treia categorii de ACTIVITĂȚI ELIGIBILE OBLIGATORII (C) dedicate dezvoltării coridoarelor de mobilitate urbană durabilă se înscriu următoarele activități:

 1. Dezvoltarea benzilor dedicate pentru transportul public;
 2. Modernizarea/reabilitarea liniilor de tramvai;
 3. Construirea/modernizarea/extinderea rețelei de troleibuz;
 4. Reconfigurarea infrastructurii rutiere prin dezvoltarea benzilor pentru prioritizarea transportului public urban de călători, precum și prin dezvoltarea infrastructurii pentru deplasările nemotorizate;
 5. Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în vederea dezvoltării unor trasee dedicate cu prioritate acestuia.

Solicitantul are obligația de a include în cererea de finanțare cel puțin o activitate obligatorie din cele prevăzute în cadrul celor trei categorii enumerate în rândurile de mai sus. Oricare dintre activitățile respective pot fi însoțite de următoarele ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE:

 1. Accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane;
 2. Amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pentru toate categoriile de participanți la trafic (de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici, instalarea panourilor de informare, a indicatoarelor de orientare etc);
 3. Amenajarea/instalarea de vegetație de aliniament (aliniamente de arbori şi arbuşti, realizarea de înierbări) și de mobilier urban, iluminat public.

În rândul ACTIVITĂȚILOR COMPLEMENTARE (DE TIP D), care nu pot fi finanțate individual, doar în asociere cu activitățile eligibile obligatorii din categoriile A,B și C, se înscriu următoarele:

1) Dezvoltarea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, precum și a oricăror sisteme de transport inteligente (STI) și a aplicațiilor „mobility as a service”;
2) Lucrări complementare situate doar în corpul acelor străzi urbane, piste pentru biciclete şi/sau zone/trasee pietonale.

Prin actiunile sprijinite în cadrul apelului de proiecte nr. PRNV/2023/481.B/1, se va urmări în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de a călători şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.

Detalii suplimentare pot fi consultate accesând pagina PR Nord – Vest.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent