Skip to main content

15 noiembrie 2023

PR Nord – Est modifică Ghidul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 emite Corrigendum nr.2 privind Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – “Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor“.

Dintre principalele modificări amintim următoarele:

Actualizarea Sectiunii 3.1. Tipul de apel, astfel:

Apelul de proiecte va fi unul competitiv cu termen limită de depunere și cu următoarele reguli:

Apelul se deschide după cel puțin 30 de zile de la data publicării ghidului solicitantului;
Prag de excelență de 85 de puncte în vederea contractării directe;
Vor fi respinse proiectele care nu întrunesc un prag minim de 60 de puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară;
Având în vedere că, din punct de vedere tehnic, la data actualizării prezentului Ghid nu există posibilitatea implementării unei opțiuni automate de oprire a depunerii proiectelor la momentul atingerii pragului procentual de 300% față de valoarea alocării financiare a apelului, prag aprobat de Comitetul de Monitorizare PR Nord-Est, cererile de finanțare vor putea fi depuse până la termenul limită de închidere a apelului (31.12.2023, ora 10:00).
Se vor evalua toate cererile de finanțare depuse până la închiderea apelului.

Modificarea sectiunii 4.3. Perioada de depunere a proiectelor, astfel:
4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte:
Data: 31.12.2023, Ora: 10:00

Actualizarea Sectiunii 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile, prin precizări suplimentare la condiția anunțată deja, astfel:
– cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1.058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

Atentie!
Cheltuielile aferente investițiilor legate de producţia, prelucrarea, transportul, distribuţia, stocarea sau arderea combustibililor fosili nu sunt considerate cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel. Acest lucru se aplică, printre altele, achiziției de excavatoare, buldozere, încărcătoare frontale, utilaje de compactare, gredere, motostivuitoare, macarale, nacele montate pe autoșasiu, care de televiziune, ambulanțe și a altor echipamente similare care funcționează pe bază de combustibili fosili, înmatriculabile sau neînmatriculabile.

Actualizarea sectiunii 8.6. Aplicarea pragului de excelență, astfel:
Cererile de finanțare vor parcurge etapa de evaluare tehnică și financiară, în ordinea depunerii, iar cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de excelenta) vor intra direct în etapa de contractare în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare. În situația în care bugetul proiectelor care întrunesc pragul de excelență depășește bugetul alocat apelului de proiecte, se va suplimenta alocarea din cadrul sumelor disponibile pentru cel de-al doilea apel dedicat microîntreprinderilor, în vederea demarării contractarii pentru toate aceste proiecte.

 

Informații aici și aici.

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent