Skip to main content

21 august 2023

PR Nord – Est lansează primul apel de proiecte – „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 publică astăzi, 21 august 2023, Ghidul Solicitantului pentru Apelul PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale“- Apel Pilot în parteneriat cu Banca Mondială, Prioritatea 2 „O regiune mai digitalizată”.

Prin acest apel-pilot, dezvoltat în parteneriat cu Banca Mondială, se urmărește transformarea digitală a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est prin investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale.

 

Activități Eligibile:

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
 • realizarea de rețele LAN/WiFi;
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor;
 • software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului;
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului;
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea;
 • tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare.

 

Alocarea financiară este de 31.000.000 Euro (26.350.000 Euro FEDR + 4.650.000 mil. Euro BS), iar contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis (a se vedea secțiunea 3.13. „Reguli privind ajutorul de stat”).

 

Informații suplimentare aici – https://shorturl.at/osuwX

Share:

asistent
Atlas - Asistent