Skip to main content

19 martie 2024

PR Nord-Est lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru “Infrastructuri verzi” – apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 publică astăzi, 19 martie 2024, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru “Infrastructuri verzi”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, Prioritatea 3 Nord-Est – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul.

Obiectivul acestei priorități este încurajarea investițiilor care propun intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, principalul rezultat preconizat constituindu-l creșterea infrastructurii verzi în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

– acțiuni de curățare, toaletare, modelare și salubrizare a terenurilor;
– demolare construcții situate pe terenurile supuse intervenției;
– plantare cu plante perene, arbori și arbuști, care se pretează zonei climatice;
– gazonare de suprafețe;
– amenajare de pășuni pentru albine;
– construcția/ amenajarea de foișoare;
– construcția/ amenajarea de puncte de observare păsări;
– alei realizate din materiale ecologice;
– bănci (din materiale prietenoase cu mediul);
– construcții provizorii din lemn;
– împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental în locul arborilor extrași;
– acțiuni de informare, consultare, conștientizare a grupurilor țintă privind viitoarele beneficii aduse de infrastructura verde asupra calității vieții și sănătății locuitorilor.

Categorii de beneficiari eligibili
Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt:

Unități administrativ-teritoriale municipii
Parteneriate dintre municipiu și comune/orașe/municipii din: zona funcțională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M) / Servicii desprinse din aparatul Primăriei care au în administrare infrastructura educațională;

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 55,61 milioane euro, din care 47,26 mil euro din FEDR.

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://www.adrnordest.ro/comentariiGhid/P3InfraVerdeMRJsiM/Apel1/ care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 9 aprilie 2024.

Documente suport
Ghidul Solicitantului pentru “Infrastructuri verzi”, apelul dedicat Municipiilor reședință de județ și Municipiilor, Prioritatea 3

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent