Skip to main content

23 ianuarie 2024

PR Nord – Est lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului „Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a lansat în consultare publică, Ghidul Solicitantului de finanțare – Activități CDI și investiții în organizațiile CDI publice și universități.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel au în vedere:

Activități de CDI independentă, cu caracter non-economic:
activități de cercetare aplicată, dezvoltare tehnologică și dezvoltare experimentală
studii de fezabilitate
activități pentru diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării ,
Activități specifice realizării de investiții necesare implementării activității de CDI:
Construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere/ consolidare/ schimbare destinație, pentru clădirile componente ale infrastructurilor de cercetare
Dotarea cu active corporale pentru cercetare-dezvoltare-inovare, de natura mijloacelor fixe
Achiziții de active necorporale pentru cercetare-dezvoltare-inovare
Alte activități ce pot fi realizate ca parte integrantă a proiectului
Cooperare internațională
Studii de marketing
Managementul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)

Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitanții de finanțare eligibili sunt reprezentați de organizațiile publice de cercetare, conform OG nr. 57/2002, selectate (au cel puțin 80 puncte în „Lista IC evaluate” publicată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017–2027, Foaia de parcurs națională a infrastructurilor de cercetare actualizată în anul 2021, conform OMCID nr. 624/03.10.2017 și OMCID nr. 324/09.07.2021.

Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie să aibă sediul în regiunea Nord-Est.

Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 32,6 milioane euro (27.71 mil euro FEDR + 4.89 mil euro BS).

Informații aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent