Skip to main content

04 iunie 2023

PR Nord-Est, Consultare publică – Ghid „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile”- apel pentru municipii reședință de județ și municipii”

Loading

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon. Prin intermediul acestuia sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc creșterea distribuției modale către transportul public în comun nepoluant și mijloacele alternative de transport (mersul pe jos, cu bicicleta) la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ / municipiilor şi al zonelor urbane funcţionale/ zonelor metropolitane (Z.U.F /Z.M.) din care acestea fac parte și care conduc în mod nemijlocit la scăderea emisiilor de carbon.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel vizează:

Investiții destinate implementării mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea transportului public in comun nepoluant
Investiții destinate implementării mobilității urbane durabile prin crearea, dezvoltarea de moduri alternative de transport nepoluant
Categorii de beneficiari eligibili:
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ / municipii
Parteneriate dintre municipiul reședință de județ / municipiu cu judeţul/ oraşe/ municipii/ comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M) / asociații de dezvoltare intercomunitară

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 226.739.980 euro (FEDR+BS), din care 192,728,983.00 euro din FEDR și 34,010,997.00 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

 

Informații suplimentare pot fi consultate accesând adresa https://www.adrnordest.ro/consultare-publica-privind-ghidul-solicitantului-pentru-prioritatea-4-promovarea-mobilitatii-urbane-multimodale-sustenabile-apel-pentru-municipii-resedinta-de-judet-si-municipii/

Share:

asistent
Atlas - Asistent