Skip to main content

20 februarie 2024

PR Nord – Est a modificat Ghidul „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 anunță, în data de 19 februarie 2024, modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale“.

Modificarea survine ca efect al avizării de către Consiliul Concurenței a Schemei de ajutor de minimis pentru “Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale“ – forma actualizată conform REGULAMENTULUI (UE) NR. 2831/2023 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

Principalele modificări se referă la:

Actualizarea și completarea următoarelor secțiuni din Ghidul Solicitantului:
3.13. Reguli privind ajutorul de stat
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor
8.8. Contestații
Actualizarea următoarelor anexe:
Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare
Anexa 11 – Grila de evaluare tehnica si financiara
Anexa 12 – Grila Contractare
Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis
Anexa 17 – Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare
Anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
Anexa 20 (Anexa 5 la Contractul de finanțare) – Condițiile de acordare a ajutorului de minimis

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent