Skip to main content

09 aprilie 2024

PR Nord-Est a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual” (Orașe)

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a lansat pe 8 aprilie 2024, în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru “Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar și preșcolar), primar, gimnazial, liceal, învățământul profesional, inclusiv dual”, apelul dedicat Orașelor, Prioritatea 6 „O regiune educată”.

Obiectivul acestei priorități este îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online;

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează:

Crearea/ modernizarea/ extinderea/dotarea unităților de învățământ;
Achiziționarea de mijloace de transport școlar electrice (echipate pentru transportul elevilor cu dizabilități);
Stații de încărcare electrică instalate la nivel de unitate școlară;
Digitalizarea unităților prin platforme digitale de comunicare și schimb de documente, baze de date, biblioteci virtuale, dotări cu infrastructura de proiectare și mapare video, tablete, echipamente IT, software educaționale asociate învățământului on-line, etc.;
Infrastructura sportiva asociata unităților de învățământ, etc;
Categorii de beneficiari eligibili:

Solicitanții eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt

Unități administrativ-teritoriale Orașe
Alocarea financiară la nivelul Regiunii Nord-Est în cadrul acestui apelul de proiecte este de 11,71 milioane euro, din care 7,61 mil euro din FEDR .

Pentru observații și/sau propuneri, vă rugăm să folosiți interfața https://adrnordest.ro/comentariiGhid/P6InvatamantOrase/Apel1/ care vă oferă posibilitatea de a vă formula comentariile direct pe documente. Toate propunerile sunt binevenite, dar vă rugăm să aveți în vedere că aceasta este unica modalitate în care vom prelua observațiile dumneavoastră, pentru a le putea centraliza cu ușurință și a le analiza într-un mod sistematizat.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 29 aprilie 2024.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent