Skip to main content

24 aprilie 2024

PR Nord-Est a lansat Ghidul solicitantului „Dezvoltarea și creșterea mobilității naționale, regionale și locale durabile, rezistente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și a mobilității transfrontaliere”

Loading

Apelul de proiecte este unul necompetitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor și este dedicat Unităților administrativ-teritoriale (Județe) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 181.875.294,12 euro (FEDR + contribuția naționala), din care 154.594.000,00 euro din FEDR și 27.281.294,12 euro contribuția naționala, compusă din cofinanțarea de la bugetul de stat și contribuția proprie (buget local).

Obiectivele acestei priorități sunt dezvoltarea și creșterea mobilității naționale, regionale și locale durabile, rezistente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Acțiunile sprijinite în cadrul acestui apel vizează:

 • Acțiuni destinate îmbunătățirii conectivității legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T prin modernizarea de drumuri județene, construirea de noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres
 • Acțiuni destinate dezvoltării de soluții pentru descongestionarea/ fluidizarea traficului prin crearea de variante ocolitoare pentru municipii/ orașe, creare/ modernizare pasaje, noduri rutiere, etc;
 • Acțiuni de creștere a siguranței rutiere, ca parte integrantă a operațiunilor anterioare
 • Acțiuni obligatorii de asigurare a durabilității investiției, ca parte integrantă a operațiunilor anterioare. Aceste pot fi de tipul:
  • Amplasarea de stații și puncte de încărcare electrică pentru a încuraja utilizarea vehiculelor electrice;
  • Realizarea/ refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale;
  • Realizarea de aliniamente de arbori de-a lungul căilor de transport situate și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți;
  • Investiții pentru protecția drumului față de efectele generate de condiții meteorologice extreme, efect al schimbărilor climatice; etc.
 • Acțiuni de digitalizare pentru asigurarea/ creșterea siguranței rutiere, după caz;
 • Amplasarea de stații/ alveole (vizează un traseu deservit de transportul public de călători);
 • Amenajarea de piste pentru bicicliști;

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 25 aprilie 2024 – 25 aprilie 2025.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 5.000.000 euro, iar valoarea maximă nerambursabilă este de 59.400.000 euro.

Documente suport
Ghidul solicitantului pentru Apelul PR/NE/2024/5/RSO3.2/1– Dezvoltarea și creșterea mobilității naționale, regionale și locale durabile, rezistente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și a mobilității transfrontaliere

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent