Skip to main content

21 decembrie 2023

PR Nord-Est a actualizat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane (DCIDU)

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, a anunțat ieri, 20 decembrie 2023, modificarea DOCUMENTULUI CADRU DE IMPLEMENTARE A DEZVOLTĂRII URBANE (DCIDU) pentru apelurile de strategii de dezvoltare teritorială (SDT) PR/NE/2023/DUI/1 şi PR/NE/2023/DUI/2.

Dintre principalele modificări amintim următoarele:

Modificarea Capitolului 4 Apelul de Strategii De Dezvoltare Teritorială, secțiunea 1 Perioada în care pot fi depuse Strategiile de Dezvoltare Teritorială astfel:

„A) Municipii reședință de județ

……..

Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 29.03.2024, ora: 14.00.

…..

B) Municipii (altele decât municipiile reședință de județ) și orașe

….

Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 29.03.2024, ora: 14.00.

….”

În Capitolul 5 Etape obligatorii pentru accesarea finanțărilor disponibile pentru Dezvoltare Urbană din PR NORD-EST 2021 – 2027, secțiunea 1 Etape obligatorii în cazul utilizării instrumentului DUI Nord-Est pentru accesarea finanțărilor disponibile pentru dezvoltare urbană durabilă din PR Nord-Est 2021 – 2027 – s-a eliminat prevederea potrivit căreia „De asemenea, în cazul municipiilor și orașelor se pot solicita completări, respectiv depunerea de documente suplimentare, cu condiția ca aceste documente să fi existat la data depunerii SDT.” S-a introdus mențiunea potrivit căreia, în cazul documentelor strategice depuse de municipii și orașe, ” …, în situația în care, urmare a verificărilor realizate, experții implicați în acest proces consideră că informațiile furnizate nu sunt suficient de clare/detaliate/coerente/corelate/etc., se pot transmite oricăte solicitări de clarificări sunt necesare, inclusiv de prezentare a unor documente obligatorii la depunere care nu au fost anexate sau care nu au fost întocmite la momentul respectiv (completarea documentației)„.

Toate modificările din cadrul DCIDU și anexelor aferente acestuia se regăsesc aici.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent