Skip to main content

20 decembrie 2023

PR Centru publică precizări privind regulile de identitate vizuală aplicabile proiectelor POR 2014-2020 fazate sau etapizate

Loading

Având în vedere OUG 36/17.05.2023 și Instrucțiunea 207/31.10.2023 emisă de MIPE, care reglementează cadrul general de închidere a Programului Operațional Regional 2014-2020, cu privire la prelungirea proiectelor după decembrie 2023, respectiv proiecte nefinalizate (care se finanțează din bugetul propriu al beneficiarilor și se pot prelungi până în 31 decembrie 2024) sau proiecte nefuncționale (care se pot prelungi și finaliza din bugetul propriu al beneficiarilor până în 31 decembrie 2026) facem precizarea că aceste proiecte vor respecta clauzele prevăzute în contractele de finanțare semnate, menționate în Anexa 8 ce prevede Măsurile de informare și publicitate ale POR 2014-2020, respectiv ”Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate materialele de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală al POR 2014-2020”, respectiv solicitarea de aviz pentru acestea.

Cu toate că sunt cheltuieli eligibile activitățile realizate până în 31 decembrie 2023, în cazul plăcilor permanente și a comunicatului de final obligatorii, pentru proiectele care se prelungesc după 31.12.2023 vă informăm că aceste două tipuri de materiale se pot publica/amplasa doar la finalizarea proiectului, iar cheltuielile aferente realizării lor sunt efectuate în aceeași perioadă. Conform prevederilor din MIV, ”Comunicatul/ anunțul de presă este dat publicității la finalizarea proiectului”, respectiv ”… după încheierea proiectului … nu mai târziu de 3 luni de la încheierea proiectului, se montează plăci permanente”.

Referitor la proiectele POR 2014-2020 etapizate pentru actuala perioadă de programare care întrunesc condițiile necesare și care vor fi depuse spre finanțare prin Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 vor avea un alt set de elemente de identitate vizuală. Conform clarificărilor primite de la DG Regio, acțiunile și materialele de comunicare realizate în cadrul acestor proiecte vor reflecta ambele programe de finanțare. În acest sens, se va insera în cadrul Manualului de Identitate Vizuală PR Centru 2021-2027 o secțiune care va trata identitatea vizuală a proiectelor etapizate, respectiv elementele de identitate vizuală obligatorii pentru ambele programe, păstrând în același timp măsurile/acțiunile minime prevăzute în Programul PR Centru 2021-2027.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent