Skip to main content

17 iunie 2024

PR Centru publică Ghidul Solicitantului pentru apelul ,,,Eficiență energetică în clădiri rezidențiale”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează apelul de proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, cu finanțare din Programul ”Regiunea Centru”. Bugetul alocat depășește 16,5 milioane euro, din care resursele nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională se cifrează la 14 milioane euro. Prin lansarea acestui apel de proiecte se completează activitățile dedicate creșterii eficienței energetice a clădirilor din Regiunea Centru, apelul de proiecte pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice fiind lansat în luna august 2023. Astfel, Regiunea Centru face pași concreți pentru a deveni ”O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”, așa cum prevede obiectivul PR Centru, coordonat de ADR Centru în calitate de Autoritate de Management.

Codul apelului: PRC/165/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A25

Perioada de depunere a proiectelor: 14.08.2024 ora 12:00 – 14.01.2025 ora 12:00

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 16.544.544 euro.

Solicitanți eligibili:

Unități administrativ-teritoriale din mediul urban: orașe, municipii, municipii reședință de județ

Pentru depunerea cererii de finanțare și implementarea/derularea proiectului, solicitantul de finanțare încheie un contract cu Asociația/Asociațiile de proprietari.

Valoarea eligibilă:

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect :

150.000 euro pentru proiectele ce vizează lucrări de renovare moderată
250.000 euro pentru ce vizează lucrări de renovare aprofundată

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect 2.500.000 euro

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent