Skip to main content

28 februarie 2024

PR Centru publică ERATĂ pentru renumerotarea secțiunilor din cadrul capitolului 5 Condiții de eligibilitate a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 8.2 Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru

Loading

Share:

asistent
Atlas - Asistent