Skip to main content

13 februarie 2024

PR Centru publică Corrigendum 3 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Intervenției 6.1.1 – Învățământul antepreșcolar și preșcolar

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum- ul nr. 3 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Intervenției 6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar.

Modificările prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), prin Corrigendum-ul nr. 3 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Intervenției 6.1.1. Învățământul antepreșcolar și preșcolar vizează:

secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
secțiunea 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile
secțiunea 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii – 3. Declarație privind eligibilitatea TVA pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul
secțiunea 14 Anexe
Anexa 2 Declarația Unică
Anexa 7 Declarația de nedeductibilitate TVA
Anexa 14 – Macheta de analiza și previziune financiară (inclusiv matricea de corelare buget – deviz)

Având în vedere faptul că apelul de proiecte este închis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului, dacă este cazul, modificările ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la Secțiunea 5.4 – Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect din ghidul solicitantului.

Actualizarea informațiilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului, conform prezentului corrigendum, se va solicita la prima cerere de clarificări ulterioară datei publicării acestuia, indiferent de etapa procedurală în care se află cererea de finanțare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent