Skip to main content

11 august 2023

PR Centru publică corigendum-uri pentru modificarea și completarea ghidurilor aferente Priorităților 3, 5, 6

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis corigendum-uri pentru modificarea datei de deschidere aferentă apelurilor:

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați și:

  1. PR Centru lansează ghidul „Eficiență energetică în clădiri publice”;
  2. PR Centru lansează ghidul „Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T”;
  3. PR Centru lansează ghidul „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar”.

Share:

asistent
Atlas - Asistent