Skip to main content

01 februarie 2024

PR Centru publică apelul de proiecte „Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru”

Loading

Aproape 20 milioane euro vor putea fi solicitate, începând cu ultima zi a lunii februarie, în cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, de cele 37 de orașe din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu pentru proiecte de dezvoltare urbană integrată care trebuie să asigure creșterea, în ansamblu, a atractivității Regiunii Centru.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, publică apelul de proiecte pentru dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru, cu finanțare din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027. Bugetul total alocat este de peste 20 milioane euro, din care resursele nerambursabile care pot fi atrase din Fondul European de Dezvoltare Regională se cifrează la peste 19 milioane euro. Acest apel de proiecte este de tip necompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, până la data de 28.02.2025. Cererile de finanțare depuse trebuie să asigure creșterea, în ansamblu, a atractivității Regiunii, prin promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, inclusiv creșterea securității în zonele urbane.

Acțiunea 8.2 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru
Acest apel de proiecte face parte din Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027, PRIORITATEA 8: O REGIUNE ATRACTIVĂ și răspunde Obiectivului Specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane.
Începând cu data de 29.02.2024, ora 12:00, unitățile administrativ-teritoriale de tip oraș din Regiunea Centru pot depune proiecte pentru activități privind regenerarea spațiilor publice, inclusiv asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului, privind conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric și a infrastructurii din domeniul cultural, precum și privind dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de turism.
Prin prezentul Ghid specific se lansează apelul de proiectenecompetitiv, pe principiul primul venit, primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, până la data de 28.02.2025, ora 12:00.
Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 20.275.857 euro, din care sprijin FEDR 19.870.340 euro și 3.041.378 euro finanțare de la bugetul de stat și contribuție locală.
Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă a cuantumului cofinanțării acordate, respectiv:
Maxim 98% din cheltuielile eligibile ale proiectelor (din care 85% din partea Fondului European de Dezvoltare Regională și 13% de la Bugetul de stat)
Minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția solicitantului.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect nu poate fi sub 300.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 4.000.000 euro.

Solicitanți eligibili pot fi:

A. Unități administrativ-teritoriale – Orașe
B. Forme asociative – parteneriate, având ca lider de parteneriat unitatea administrativ-teritorială – Oraș

Categorii de parteneri eligibili:
Unitate administrativ teritorială – județ;
Unități administrativ-teritoriale orașe/comune din zona funcțională urbană (ZUF);
Unități de cult din cadrul cultelor recunoscute în România, în conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (republicată), cu modificările și completările ulterioare;
Organizații neguvernamentale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare.

Orașele/comunele din zona funcțională urbană a orașului, cu care se încheie parteneriate pentru depunerea și implementarea în comun a proiectelor trebuie să fi făcut parte din zona de studiu comună a S.I.D.U aferent respectivului oraș.

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent