Skip to main content

02 noiembrie 2023

PR Centru modifică ghidul 3.2 „Eficiență energetică în clădiri publice”

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum nr. 3 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice.

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum nr. 3 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice

Astfel, principalele modificări vizează:

 • Secțiunea 3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte care se modifică astfel – Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 68.945.777 euro, din care sprijin FEDR 58.603.911 euro și 10.341.866 euro finanțare de la bugetul de stat si bugetul local.
 • Secțiunea 16: Indicatori de realizare și de rezultat (program) care se modifică astfel:
  • Se completează paragraful: Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și de rezultat prestabiliți ai programului, în conformitate cu unitățile de măsură din MYSMIS2021.
  • Se elimină paragraful: Valoarea țintă a indicatorilor este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării
 • Secțiunea 17: Indicatori suplimentari de proiect
  •  Se elimină paragraful:  Valoarea țintă a indicatorilor este dată de diferența dintre valoarea calculată la finalul implementării proiectului și valoarea calculată la începutul implementării proiectului;
 • Anexa 3 Grila ETF
  • Grila de evaluare tehnică și financiară …(adresă) din cererea de finanțare
   • Preambul criteriului
   • Subcriteriul 1.1 Emisii anuale echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)
  • Grila de evaluare tehnică şi financiară a cererii de finanțare
   • Preambul criteriului
   • Subcriteriul 1.1 Emisii anuale echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent