Skip to main content

13 martie 2024

PR Centru modifică apelurile „Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional” destinate municipiilor și oraselor

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 1 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.3 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional-municipii.

Principalele modificări prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 1 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.3 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional-municipii, vizează următoarele aspecte:
• Secțiunea 3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte
• Secțiunea 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri
• Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli
o CAP 2. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
o CAP 7. Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
o CAP 8. Cheltuieli soft privitoare la creșterea capacității administrative a beneficiarilor
• Secțiunea 5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile
• Secțiunea 5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
• Secțiunea 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii
o 3. Declarația privind eligibilitatea TVA
• Secțiunea 14 Anexe
o Anexa 2 Declarația Unică
o Anexa 7 Declarația privind eligibilitatea TVA
o Anexa 15 Macheta financiară, inclusiv matricea de corelare buget- deviz
o Anexa 17 Tabel privind alocările predefinite pentru proiectele IVA din municipiile din Regiunea Centru
• Având în vedere faptul că apelul de proiecte este deschis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), modificările ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la Secțiunea 5.4 – Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect, Secțiunea 5.7 – Alte cerințe de eligibilitate a proiectului din ghidul solicitantului și Anexa 17- Tabel privind alocările predefinite pentru proiectele IVA din municipiile din Regiunea Centru.
• Actualizarea informațiilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), conform prezentului corrigendum, se va solicita la prima cerere de clarificari ulterioară datei publicării acestuia, indiferent de etapa procedurală în care se află cererea de finanțare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.
Ghidul solicitantului – versiunea 2 precum și anexele menționate mai sus (Anexa 2 – Declarație Unică, Anexa 7 – Declarația privind eligibilitatea TVA, Anexa 14 – Macheta financiară, inclusiv matricea de corelare buget- deviz) fac parte integrantă din prezentul Corrigendum.
Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.
Toate documentele aprobate se regăsesc accesând link-ul aferent Acțiunii 3.3 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional-municipii.

Sursa: aici.


ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 1 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.4 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional-orașe.

Principalele modificări prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 1 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 3.4 – Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional-orașe, vizează următoarele aspecte:
• Secțiunea 3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte
• Secțiunea 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri
• Secțiunea 4.3.2 Data și ora închiderii apelului de proiecte
• Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli
o CAP 2. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
o CAP 7. Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
o CAP 8. Cheltuieli soft
• Secțiunea 5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile
• Secțiunea 5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
• Secțiunea 7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii
o 3. Declarația privind eligibilitatea TVA
• Secțiunea 14 Anexe
o Anexa 2 Declarația Unică
o Anexa 7 Declarația privind eligibilitatea TVA
o Anexa 15 Macheta financiară, inclusiv matricea de corelare buget- deviz
• Având în vedere faptul că apelul de proiecte este deschis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), modificările ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la Secțiunea 5.4 – Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect și Secțiunea 5.7 – Alte cerințe de eligibilitate a proiectului din ghidul solicitantului.
• Actualizarea informațiilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), conform prezentului corrigendum, se va solicita la prima cerere de clarificări ulterioară datei publicării acestuia, indiferent de etapa procedurală în care se află cererea de finanțare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.
Ghidul solicitantului – versiunea 2 precum și anexele menționate mai sus (Anexa 2 – Declarație Unică, Anexa 7 – Declarația privind eligibilitatea TVA, Anexa 15 – Macheta financiară, inclusiv matricea de corelare buget- deviz) fac parte integrantă din prezentul Corrigendum.
Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.
Toate documentele aprobate se regăsesc accesând link-ul aferent Acțiunii 3.4 –  Investiții în infrastructură verde și albastră în mediul urban regional-orașe..

Sursa: aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent