Skip to main content

22 septembrie 2023

PR Centru lansează în consultare ghidul „Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare”

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 7  ”O regiune cu turism sustenabil” – Obiectiv specific 4.6 „Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială”, Acțiunea 7.1. „Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural”, Intervenția 7.1.2  – „Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile lucrătoare. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, până la data de 13.10.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent