Skip to main content

01 februarie 2024

PR Centru lansează apelul de proiecte „Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare”

Loading

ADR Centru lansează apelul de proiecte de tip competitiv cu termen limită de depunere, pentru valorificarea durabilă în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare din mediul rural din Regiunea Centru, din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, prin Programul ”Regiunea Centru”. Este vorba despre o alocare de peste 6,2 milioane euro, sume nerambursabile, pentru Intervenția 7.1.2 – Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare.

În calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru 2021-2027), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru lansează apelul de proiecte de tip competitiv cu termen limită de depunere, pentru valorificarea durabilă în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare din mediul rural din Regiunea Centru, din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Este vorba despre o alocare de peste 6,2 milioane euro, sume nerambursabile, pentru Intervenția 7.1.2 – Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare, din cadrul Acțiunii 7.1 – Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural, care este inclusă în Prioritatea de Investiții 7 – ”O Regiune cu turism sustenabil” din Programul ”Regiunea Centru”.

”Turismul balnear începe să fie reconsiderat și revalorizat în ultimii ani, acesta putând redeveni în perioada următoare una din formele preferate de turism, inclusiv pentru piața externă. România deține numeroase izvoare de apă minerale, multe dintre acestea fiind localizate în Regiunea Centru, iar acestea au importante calități terapeutice, fiind bogate în săruri minerale. Proprietățile deosebite și valoarea terapeutică a izvoarelor au fost demult remarcate, dar dezvoltarea stațiunilor balneare sau balneoclimaterice este inegală. Avem resurse importante în toate județele și, cu toate că în ultimii ani s-au derulat mai multe proiecte vizând reabilitarea și modernizarea stațiunilor din Regiunea Centru, al căror impact pozitiv este deja vizibil, această ramură a turismului regional are încă nevoie de susținere și va beneficia de suport financiar și în perioada 2021-2027, prin Programul ”Regiunea Centru”. Prin proiectele care vor fi implementate în cadrul acestui apel ne așteptăm la creșterea numărului de vizitatori ai siturilor turistice sprijinite cu aproximativ 30%”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Prioritatea 7: ”O regiune cu turism sustenabil” din cadrul Programului ”Regiunea Centru” se implementează în cadrul Obiectivului de Politică 4 al Uniunii Europene: ”O Europă mai socială și mai incluzivă”, respectiv a Obiectivului specific 4.6: Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

Pentru îndeplinirea obiectivului specific al acestei Priorități din cadrul PR Centru se vor finanța investiții destinate protejării și valorificării durabile în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare din mediul rural din Regiunea Centru, care demonstrează contribuția la îndeplinirea obiectivului specific al priorității menționat mai sus, respectiv la creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

În cadrul acestui apel de proiecte se va urmări amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, creare și extindere infrastructurii publice de agreement precum și crearea sau modernizarea infrastructurii conexe acestora și dezvoltarea infrastructurii publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice.

Un aspect important este faptul că, pentru a fi eligibile, cererile de finanțare trebuie să includă obligatoriu activități de tip soft privind creșterea rolului culturii și turismului sustenabil în dezvoltarea economică, integrarea socială și inovarea socială, dar și activități de marketing și promovare turistică a obiectivului vizat de investiție.

Pentru mai multe informații referitoare la activitățile eligibile, Ghidul Solicitantului și alte informații accesați link-ul: https://www.regiocentru.ro/actiuni/7-1-2-protejarea-si-valorificarea-in-scop-turistic-a-patrimoniului-natural-si-a-resurselor-balneare/

Cererile de finanțare pentru toate prioritățile lansate în cadrul PR Centru se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare.

Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Serviciul Helpdesk al ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent