Skip to main content

01 februarie 2024

PR Centru lansează apelul de proiecte „Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)”

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ”Regiunea Centru” (PR Centru) 2021-2027 lansează apelul de proiecte pentru descongestionarea traficului din jurul marilor municipii. Pentru acest apel de proiecte de tip necompetitiv, cererile de finanțare pot fi depuse începând cu 29 februarie 2024, până în 28 februarie 2025.

Prin proiectele care vor fi depuse în cadrul acestui apel de finanțare se urmărește îmbunătățirea mobilității și descongestionarea traficului din jurul marilor municipii, fiind alocat un buget de peste 44,7 milioane euro pentru cele șase municipii reședință de județ din Regiunea Centru. Încă din luna octombrie 2023 Ghidul solicitantului pentru acest apel a parcurs etapele de consultare, iar în acest moment pot fi întocmite cererile de finanțare de către potențialii solicitanți de fonduri: UAT municipii reședință de județ direct sau în calitate de lideri ai unor structuri parteneriale cu alte UAT de nivel județean dar și orășenesc, municipal sau comunal din Zona Funcțională Urbană, respectiv din Zona Metropolitană.

”Analizele realizate la nivelul Regiunii Centru arată că, în cazul localităților urbane și în principal al municipiilor reședință de județ, există blocaje pe arterele interne principale, o parte din acestea fiind urmarea faptului că nu au fost dezvoltate sisteme de centuri ocolitoare și variante de deviere a traficului de tranzit, aspect care îngreunează implementarea măsurilor de mobilitate urbană durabilă, multe puncte de congestie fiind în zona de acces rutier a marilor municipii. Studiile de trafic și planurile de mobilitate urbană durabilă realizate în regiune arată un grad ridicat de congestie pe rețeaua rutieră, cu efectele negative asociate: poluare fonică și chimică crescute, niveluri ridicate de factori poluanți din atmosferă, întârzieri în realizarea călătoriilor, viteze comerciale reduse etc., atât în aglomerările urbane, cât și pe drumurile de legătură dintre acestea. Pentru a reduce aceste congestii de trafic – prin Prioritatea 5 – O Regiune accesibilă, Acțiunea 5.2 – Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ) din cadrul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027 – vom finanța cu mai mult de 44 milioane euro investițiile pentru fluidizarea traficului la nivelul municipiilor reședință de județ. O municipalitate poate obține maxim 7,3 milioane euro, sumă nerambursabilă, prin proiecte care aduc soluții pentru decongestionarea circulației din reședințele de județ. Exemple pot fi: drumurile de ocolire, pasajele, extinderile la 4 benzi de circulație, toate corelate cu măsuri de siguranță a traficului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Transportul și mobilitatea sunt recunoscute ca sectoare importante ale Uniunii Europene, esențiale pentru o dezvoltare durabilă, sporind creșterea economică și îmbunătățind accesibilitatea și legăturile urban-rural. România se află sub media europeană la sectorul infrastructură și transport la toate criteriile de analiză privind investițiile și infrastructura. Reconfigurarea infrastructurii de transport, prin crearea de conexiuni de tipul centurilor urbane, arterelor ocolitoare, pasajelor din jurul marilor municipii, contribuie la decongestionarea traficului pe arterele interne principale și la îmbunătățirea traficului interurban din zona funcțională urbană. În același timp, investițiile în decongestionarea traficului contribuie la reducerea emisiilor poluante și la reducerea poluării fonice din orașe.

La acest tip de intervenție se vor implementa acele soluții de decongestionare/ fluidizare a traficului de la nivelul municipiilor reședință de județ care sunt prioritizate în cadrul PMUD-urilor. Tipurile de intervenții prevăzute vizează decongestionarea traficului în municipiile reședință de județ și zonele adiacente acestora prin investiții în infrastructura rutieră, prin construirea / modernizarea / reabilitarea de drumuri de ocolire / pasaje / noduri rutiere, inclusiv lucrări de artă, măsuri de siguranță rutieră și ecologice.

Pentru mai multe informații referitoare la activitățile eligibile, Ghidul Solicitantului și alte informații accesați link-ul: https://www.regiocentru.ro/actiuni/5-2-descongestionarea-traficului-din-jurul-marilor-municipii-resedinte-de-judet/

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, disponibilă aici https://mysmis2021.gov.ro/. Experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru din cadrul Serviciului Helpdesk vă pot oferi gratuit informații referitoare la Programul Regiunea Centru, precum și îndrumare și consiliere pentru pregătirea cererii de finanțare. Ne puteți contacta pe adresa de e-mail helpdesk@adrcentru.ro sau puteți transmite direct un mesaj către Biroul de Informare ADR Centru completând formularul de solicitare de informații disponibil la adresa: https://www.regiocentru.ro/solicitari-de-informatii/.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent