Skip to main content

16 noiembrie 2023

PR Centru lansează apelul 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

Loading

Agenția de Dezvoltare Regională Centru a lansat apelul 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă.

Perioada de depunere a proiectelor: 15.12.2023 ora 12:00 – 15.05.2024 ora 12:00

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 32.014.709 euro, din care sprijin FEDR 27.212.503 euro și 4.802.206 euro finanțare de la bugetul de stat.

Solicitanți eligibili:

Solicitantul este societate înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează, în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele categorii:

microîntreprinderi
întreprinderi mici
întreprinderi mijlocii
Valoarea finanțării nerambursabile:

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile: 15.000 Euro
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 200.00 euro, cu respectarea condițiilor aplicabile ajutoarelor de minimis

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
a) adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materiilor prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex.: RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utilizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice.
b) dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple sau complexe (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots; algoritmi cu memorie limitată: automatizare, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe) și dezvoltarea tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)
c) dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);
d) instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

În urma implementării proiectului este de dorit ca solicitantul să întrunească cât multe criterii de intensitate digitală, conform Digital Economy and Society Index (DESI 2019)

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ :
a) activități de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului,
b) auditul financiar al proiectului
c) informare și publicitate.

Informații aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent