Skip to main content

08 martie 2024

PR Centru emite Notă privind ajustarea anuală a baremului standard de cost unitar de formare profesională pentru angajații IMM-urilor

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru”, aduce la cunoștința solicitanților/ beneficiarilor realizarea ajustării anuale a baremului standard de cost unitar de formare profesională pentru angajații IMM-urilor.

În conformitate cu prevederile Anexei Apendicele 1 la Programul „Regiunea Centru” secțiunea B. Detalii pe tip de operațiune, punctul 9. Metoda de ajustare, valoarea costului unitar de formare profesională pentru angajații IMM-urilor a fost actualizat cu Indicele prețurilor de consum (IPC) (sursa INS: https://insse.ro/cms/ro/content/ipc%E2%80%93serie-dedate-anuala). Acest cost unitar este utilizat în cadrul următoarelor apeluri de proiecte:

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă, Acțiunea 1.4: Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă, Intervenția 1.4.2: “Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi”;
Prioritatea 2: O regiune digitală, Acțiunea 2.2: Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă: “Sprijinirea digitalizării IMM-urilor“

BSCU2024 = 2.959,04 lei/participant

Valoarea în euro calculată la cursul inforeuro (https://commission.europa.eu/fundingtenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rateinforeuro_ro) aferent lunii decembrie 2023 (1 euro = 4,9726 lei) este: 2.959,04 / 4,9726 = 595,07 euro/participant care a finalizat cu certificat un program de formare a competențelor pentru specializare inteligentă pentru tranziție industrială și antreprenoriat, de minim 12 ore.

Valoarea ajustată a costului unitar de formare profesională pentru angajații IMM-urilor se aplică începând cu data de 01.02.2024 și rămâne valabil până la actualizarea din anul următor. După publicarea lui de către AM PR Centru, costul unitar ajustat se aplică pentru apelurile aflate în derulare, de către beneficiarii proiectelor atunci când solicită rambursarea costurilor, cu încadrare în suma prevăzută în buget.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent