Skip to main content

14 februarie 2024

PR Centru – Corrigendum 3 pentru modificarea Acțiunii 6.3 – Creșterea relevantei învățământului terțiar și universitar

Loading

Modificările prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), prin Corrigendum-ul nr. 3 pentru modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 6.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar și universitar vizează:

secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
secțiunea 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile
secțiunea 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte
secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii 3. Declarație privind eligibilitatea TVA pentru solicitant și parteneri, dacă este cazul
secțiunea 14 Anexe
Anexa 2 Declarația Unică
Anexa 7 Declarația de nedeductibilitate TVA
Anexa 14 – Macheta de analiza și previziune financiară (inclusiv matricea de corelare buget – deviz)
Având în vedere faptul că apelul de proiecte este închis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului, dacă este cazul, modificările ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la Secțiunea 5.4 – Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect din ghidul solicitantului.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent