Skip to main content

19 martie 2024

PR Centru a modificat Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 5.1 „Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T”

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum-ul nr. 2 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 5.1 –  Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

Principalele modificări prevăzute de Autoritatea de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), în cadrul Corrigendum-ului nr. 2 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 5.1 –  Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T, vizează următoarele aspecte:

 • Secțiunea 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri
 • Secțiunea 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
 • Secțiunea 5.3.3 Categorii de cheltuieli neeligibile
 • Secțiunea 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii
 • Secțiunea 14 Anexe
  • Anexa 2 Declarația Unică
  • Anexa 8 Declarația privind nedeductibilitatea TVA
  • Anexa 16 Macheta financiară, inclusiv matricea de corelare buget-deviz

Având în vedere faptul că apelul de proiecte este deschis, pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), modificările  ce vor fi efectuate de către solicitanții de finanțare în bugetul proiectului prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor nou introduse la Secțiunea 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, nu vor putea conduce la creșterea valorii eligibile a proiectului peste plafonul maxim eligibil prevăzut la  Secțiunea 5.4 –  Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect, Secțiunea 5.7 – Alte cerințe de eligibilitate a proiectului, precum și valorile alocate pe județe conform Secțiunii 3.3 Bugetul alocat apelului de proiecte, din ghidul solicitantului.

Actualizarea informațiilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului (dacă este cazul), conform prezentului corrigendum, se va solicita la prima cerere de clarificari ulterioară datei publicării acestuia, indiferent de etapa procedurală în care se află cererea de finanțare, respectiv evaluare tehnică și financiară sau contractare.

Modificările Ghidului solicitantului pot fi regăsite în sinteza modificărilor.

Toate documentele aprobate  se regăsesc accesând link-ul aferent Acțiunii 5.1 –  Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent