Skip to main content

25 octombrie 2023

PR Centru a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru 8.2 “Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru”

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 8 ”O regiune atractiva” – Obiectiv specific 5.1 “Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane”, Acțiunea 8.2 “Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile lucrătoare. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, până la data de 15.11.2023.

Perioada de consultare publică 25.10.2023-15.11.2023

Ghidul solicitantului – consultare publică 25.10.2023
Anexe Ghidul solicitantului– consultare publică 25.10.2023
Fișă de prezentare ghid consultare publică_RO
Tabel observații și propuneri

Share:

asistent
Atlas - Asistent