Skip to main content

08 septembrie 2023

PR București – Ilfov – 37 milioane euro pentru infrastructura educațională

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI 2021-2027) lansează astăzi, 8 septembrie 2023, apelul de proiecte nr. PR BI/P6.2/1/2023, prin publicarea Ghidului solicitantului final și aprobat dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar din cadrul Priorității 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă, a Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Apelul este dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul primar și secundar, iar perioada de depunere a cererilor de finanțare este 29.11.2023 ora 09.00 – 29.12.2023 ora 00.00.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 37.000.000 euro (FEDR+BS), din care 14.800.000 euro din FEDR. Alocarea ar putea fi modificată în funcție de rezultatele unui viitor apel de proiecte ce va fi lansat în vederea aplicării Ordonanţei de urgenţă nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020 (proiectele etapizate din POR 2014-2020) și de rezultatele unui viitor apel de proiecte pe Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU).

Rata de cofinanțare
În cadrul apelului de proiecte PR BI/P6.2/1/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

  • maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru proiectele localizate în Județul Ilfov și 93% pentru proiectele localizate in Municipiul Bucuresti – din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat;
  • minimum 2% de la autorităţile publice locale din județul Ilfov, minimum 7% de la autoritățile publice locale din București

Solicitantul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru cofinantarea de minim 2%, respectiv minim 7% pentru toate cheltuielile eligibile şi finantarea 100% pentru toate cheltuielile neeligibile

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent