Skip to main content

05 iulie 2024

PR BI a lansat Ghidul solicitantului dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul superior (universități)

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Regional București-Ilfov (AM PR BI 2021-2027) lansează astăzi, 4 iulie 2024, apelul de proiecte nr. PR BI P6/6.4/1/2024, prin publicarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte PR BI P6/ 6.4/ 1/2024 – Apel dedicat infrastructurii educaționale pentru învățământul superior (universități) din cadrul Priorității 6 a PR BI – O regiune cu infrastructură educațională modernă.

Activități Eligibile:

1. construirea de noi clădiri aferente infrastructurii de învățământ superior existente;
2. extinderea infrastructurii de învățământ superior existente;
3. modernizare infrastructurii de învățământ superior existente (inclusiv accesibilizarea);
4. dotarea infrastructurii de învățământ superior (hardware și software – inclusiv site,
echipamente, aparate și materiale didactice necesare în cadrul procesului de învățământ, mobilier pentru sălile de clăsă, laboratoare sau ateliere sau alte facilități, etc, precum și dotări specifice pentru persoanele cu CES);
5. activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională;
6. activități de comunicare și vizibilitate a proiectului, consultanță, proiectare, managementul implementarii proiectului, auditul financiar.

Proiectele care prevăd doar activitățile enumerate la punctele 4-6 nu sunt eligibile

 

Activități neeligibile
Dacă proiectul conține activități neeligibile acest aspect nu conduce la respingerea proiectului, iar cheltuielile aferente activităților neeligibile vor fi încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile, însă nu sunt eligibile proiectele care:
• Cuprind exclusiv lucrări de reparații curente sau din categoria celor care, potrivit Legii nr.
50/1991 privind autorizarea construcțiilor cu completările și modificările ulterioare, nu se supun autorizării;
• Cuprind exclusiv lucrări de reabilitare in vederea eficienței energetice (pentru acestea exista finanțare în cadrul Priorității 3 a PR BI);
• Cuprind exclusiv activități de dotare pentru infrastructura de învățământ superior.
• Cuprind exclusiv lucrări de reabilitare pentru aducerea construcțiilor/ clădirilor la nivelul acceptabil de reglementările tehnice în vigoare, din punct de vedere funcțional, pentru categoria lor de încadrare.
• Cuprind exclusiv activități de cooperare transnaționala, transfrontalieră, interregională.

Bugetu alocat – 39.663.009 EUR

Data deschiderii: 16 septembrie 2024 12:00

Data închiderii: 16 octombrie 2024 12:00

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent