Skip to main content

18 septembrie 2023

Regio aduce matrițe de înaltă precizie în județul Mureș

Loading

Proiectul „Fabricarea matrițelor de înaltă precizie” a dus la dotarea halei de producție a întreprinderii Cadproiect PSC SRL. Au fost achiziționate echipamente care ajută la îmbunătățirea activității si productivității, respectiv un compresor și instalație de aer, un centru de prelucrare vertical și o mașină de electroeroziune cu electrod masiv. Aceste echipamente de ultimă generație asigură cicluri lungi de prelucrare, unele care chiar nu necesită supraveghere. Echipamentele achiziționate au completat activitatea curentă de proiectare a firmei.

Planul de afaceri pe termen mediu și lung al firmei are în vedere gruparea activităților pe trei departamente:

PSC Mold Design, cu activități de proiectare și analiză a matrițelor si reperelor injectate;
PSC Mold Manufacturing, cu activități de fabricare a matrițelor de înaltă precizie;
PSC Mold Injection, cu activități de realizare a reperelor din mase plastice prin injectare în matrițe.
Prezentul proiect a dus la nașterea celui de-al doilea departament, PSC Mold Manufacturing.

Proiectul are un puternic caracter inovativ la nivel de produs, serviciu și proces al firmei. La nivel de serviciu și produs, se proiectează și execută matrițe de înaltă precizie, un domeniu necesar în România. La nivel de proces, s-au implementat noile proceduri de proiectare, analiză și fabricație asistate de calculator, dezvoltate în sistemul sinergic de asociați, inovative în plan național. Prin acest proiect s-au creat două noi locuri de muncă.

Beneficiarul investiției – SC Cadproiect PSC SRL

Valoarea totală a proiectului este de 1.200.710,00 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 887.040,00 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară – 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de Investiții – 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 

Sursa: ADR Centru

Share:

asistent
Atlas - Asistent