Skip to main content

30 iulie 2021

Recuperarea populațiilor indigene de păstrăv mediteraneean în Italia

Loading

Program: LIFE

Proiect: Recovery of S. macrostigma: application of innovative techniques and participatory governance tools in the Molise rivers

Obiectivul principal al proiectului este de a asigura recuperarea și conservarea populațiilor indigene ale păstrăvului mediteranean (Salmo macrostigma) în bazinele râurilor Biferno și Volturno (regiunea Molise-Italia de Sud). Această specie este endemică zonei mediteraneene.

Obiective secundare

Se urmărește conservarea integrității genetice a populațiilor native de Salmo macrostigma, amenințate de fenomenul de hibridizare agresivă; se sprijină reproducerea naturala a lui S. macrostigma; optimizarea protocoalelor de crioconservare a gameților masculi de S. macrostigma pentru a garanta variabilitatea genetică maximă în timpul practicilor de reproducere artificiala; actualizarea normelor actuale de pescuit.

Se dorește să se stabilească o colaborare strânsă între parteneri pentru a transfera metodologiile inovatoare aplicate și dezvoltate în apele regiunii Molise în timpul proiectului în contexte similare, atât în Italia, cât și în alte state membre ale UE și să se genereze cel puțin două evaluări de replicabilitate în două state diferite, cu cel puțin o specie altele decât S. macrostigma.

Proiectul sprijină reproducerea artificială – s-au produs deja 50 000 icre embrionate pe an.

S-a creat o rețea digitală de informare și raportare a rezultatelor între parteneri. Se dorește evaluarea replicabilității metodologiilor dezvoltate în cadrul proiectului LIFE Nat.Sal.Mo pe teritoriul României (identificat ca loc de reproducere pentru speciile de interes comunitar Hucho hucho – lostrita) cu cel puțin o altă specie decât S. macrostigma. Această etapă a fost amânată temporar datorită evoluției pandemiei.

Parteneri în cadrul proiectului: Municipalitatea din Oratino; Municipalitatea din Rochetta a Volturno; Legambiente (Asociație de mediu din Italia); Mediterranean Trout Research Group; Regiunea Molise; Studiogiuliano SRL; Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iași.

Share:

asistent
Atlas - Asistent