Skip to main content

18 septembrie 2023

Reabilitarea Liceului Tehnologic „Venczel József” din Miercurea Ciuc

Loading

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel Jozsef” a vizat reabilitarea termică a clădirii, în scopul creșterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de întreținere creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Proiectul „Reabilitare Liceul Tehnologic Venczel Jozsef” din Municipiul Miercurea Ciuc a inclus executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii, cu impact pe termen lung atât asupra mediului si resurselor utilizate, cât și asupra beneficiarilor principali ai proiectului, respectiv elevii care studiază în această instituție educațională. Clădirea Liceului Tehnologic cuprinde o singură unitate care a constituit obiectul prezentului proiect. Principalele lucrări de intervenție aferente investiției de baza au inclus reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, respectiv termoizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat sau vata minerală bazaltică, înlocuirea geamurilor cu geamuri termorezistente, refacerea instalației de încălzire, prin montarea sistemului de distribuție a agentului de încălzire prin radiatoare de aluminiu prevăzute cu termostat, montarea a 110 de panouri fotovoltaice și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED. S-au mai executat: reparații ale tencuielilor degradate, refacerea finisajelor interioare, repararea trotuarelor degradate, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii și crearea de facilități necesare adaptării infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt aproximativ 55 persoane, reprezentând personalul și cadrele didactice care activează în cadrul instituției de învățământ Liceul Tehnologic „Venczel Jozsef” si cei peste 520 de elevi din Municipiul Miercurea Ciuc, care vor frecventa cursurile Liceul Tehnologic.

Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC

Valoarea totală a proiectului este de 7.301.599,87 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 4.412.884,24 lei, asigurată prin #Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusive în clădirile publice și în sectorul locuințelor/ Operațiunea B-CLĂDIRI PUBLICE

 

Sursa: ADR Centru

Share:

asistent
Atlas - Asistent