Skip to main content

11 iunie 2023

Reabilitare Grădinița Tulipán

Loading

Prin intermediul proiectului „Reabilitare Grădinița Tulipán” din Municipiul Miercurea Ciuc, clădirea grădiniței a fost complet modernizată, în scopul creșterii eficienței energetice a acesteia, precum și a reducerii costurilor de întreținere a clădirii, creând, în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Principalele lucrări de intervenție aferente investiției de bază au constat în: instalarea de panouri #fotovoltaice policristaline pe acoperișul clădirii, termoizolarea fațadelor grădiniței cu un strat termoizolant din plăci de vată minerală bazaltică termoșistem, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu unele de o eficiență energetică ridicată și durată extinsă de viață. Aproximativ 10 persoane, reprezentând personalul și cadrele didactice care activează în cadrul instituției grădiniței „Tulipán” și mai mult de 60 copii preșcolari de grădiniță sunt beneficiarii direcți ai acestui proiect. Acești micuți vor forma în total 4 grupe, fiecare cu 10-20 copii, reprezentând o parte din „viitorul„ Municipiului Miercurea Ciuc care vor frecventa programul grădiniței „Tulipán” („Lalea”).

Beneficiarul investiției Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Miercurea Ciuc

Valoarea totală a proiectului este de 1.318.351,48 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de 1.101.023,87 lei, așigurată prin Regio-POR 2014-2020.

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emișii scăzute de carbon

Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor / Operațiunea B – Clădiri publice

 

Sursă – ADR Centru

Share:

asistent
Atlas - Asistent