Skip to main content

09 octombrie 2023

Proiect: RACOS – Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere

Loading

Promotor: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov
Parteneri: Asociația Îngrijire ACASĂ, Asociația de Servicii Sociale SCUT și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
Valoarea finanțării: 4.594.842 lei (931.205 euro) – Granturile Norvegiene – , Contributie proprie: 689.226 lei (15%)
Perioada de implementare: septembrie 2021 – martie 2024 (în implementare)
Locație proiect: comuna Racoș, județul Brașov
Contact: https://addjb.ro/proiecte/racos

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov derulează un amplu program de dezvoltare locală în comuna Racoș din județul Brașov, adresat comunităților vulnerabile de romi care trăiesc la periferia satelor Racoș și Mateiaș. Inițiativa și-a propus să contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor acestor comunități.

Astfel, o echipă multidisciplinară de intervenție comunitară a dezvoltat un sistem de servicii și facilități complexe și integrate, adresat unui număr total de 280 copii, 50 de tineri și 170 de adulți, implicați în două sau mai multe tipuri de activități, de la educație nonformală, la servicii socio-medicale, de la medierea ocupării la servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit.

În cadrul proiectului, la Școala Gimnazială ”Bethlen Samuel” din Racoș sunt organizate sesiuni de educație remedială pentru elevii înscriși în învățământ primar și gimnazial. Într-un spațiu special amenajat în cadrul Căminului cultural din Mateiaș au fost furnizate consultații medicale, în urma evaluării inițiale a stării de sănătate cei cu probleme medicale fiind îndreptați spre medicul de familie, pentru a fi luați în evidență, cel puțin 10 dintre aceștia fiind programați la consultații medicale de specialitate la Spitalul Județean Brașov sau la intervenții chirurgicale. Beneficiarii identificați ca având boli cronice ce trebuie ținute sub observație sunt consultați lunar de către medic și de asistenta medicală angajată prin proiect.

Potrivit inițiatorilor, persoanele care participă la sesiunile de consilierea socială și psihologică se bucură că au cu cine ”schimba o vorbă” și se simt ”mai liniștite” în urma sfaturilor primite ”în problemele personale și de familie”. Acei membri ai comunității care au nevoie de consiliere vocațională participă la discuții de grup sau individuale, pe teme stabilite sau pentru care manifestă un interes personal, cu un psiholog. Identificarea profilurilor lor profesionale se face prin aplicarea unor fișe și chestionare specifice, care le cere beneficiarilor să se gândească la “ce le place să facă”, “ce știu să facă, cel mai bine”, “ce este important pentru ei în câmpul muncii”, la “valorile lor personale și profesionale”.

În prezent, se află în derulare înființarea unui centru de sănătate, igienă și educație, format din 4 containere modulare, care va include o sală cu mașini de spălat și uscat rufe, care vor putea fi folosite de membrii comunității.

De asemenea, activitățile proiectului urmăresc îmbunătățirea serviciilor de locuire pentru grupurile țintă principale pentru 90 familii prin asigurarea de servicii de igienizare, achiziționarea a câte unei sobe cu plită/aragaz și frigider pentru fiecare gospodărie. Pentru combaterea discriminării în comunitățile de intervenție sunt organizate sesiuni de informare, concursuri și competiții de proiecte referitoare la problematica nediscriminării și egalității și sunt furnizate servicii de instruire cu privire la lucrul cu grupurile vulnerabile pentru personalul din instituțiile publice locale (30 cadre didactice din școlile din comuna Racoș, 180 angajați ai companiilor din comuna Racoș și persoane din comunitatea majoritară).

Share:

asistent
Atlas - Asistent