Skip to main content

09 octombrie 2023

Proiect: Fii parte din comunitate! Servicii integrate adresate comunității locale de romi din Curcani și Românești

Loading

Promotor: Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO)

Parteneri:  UAT Comuna Curcani, județul Călărași

Valoarea finanțării: 3.747.410 lei (768.684 euro). Contribuție proprie: 416.378,93 lei (10%)

Perioadă de implementare; 01.12.2020 – 30.11.2023 (implementare)

Locație proiect. comuna Curcani, jud. Călărași și comuna Românești, județul Dambovița

Contact: https://partedincomunitate.ro/index.php/ro/

 

Proiectul se desfășoară în localitățile Curcani (județul Călărași) și Romanești (județul Dambovița), acolo unde comunitățile de romi au nevoie de sprijin pentru a reduce inegalitățile care îi separă de populaţia majoritară. Intervenția urmărește creșterea gradului de incluziune a peste 1.000 de romi, care aparțin unor categorii diverse, fiind vorba de preșcolari, școlari, părinți și bunici, prin măsuri integrate care vizează îmbunătățirea condițiilor de educație, sănătate și locuire a acestora.

Activitățile educaționale organizate în cadrul proiectului au susținut, în total,  peste 450 de copii pentru a frecventa zilnic grădinița și școala. În activitățile proiectului au fost implicați și părinții acestora pentru a-și îmbunăți abilitățile de petrecere a timpului liber cu proprii copii. Astfel, peste 250 de adulți au beneficiat de servicii integrate de educație și locuire, educație și sănătate sau educație, locuire și sănătate.

Pentru componenta de sănătate, inițiatorii proiectului au derulat 12 campanii pentru o viață sănătoasă și prevenirea bolilor cronice, în cele două localități, prin intermediul cărora, unui număr total de 600 de adulți și copiii li s-a făcut analizele medicale și le-au fost furnizate tratamente stomatologice.

De asemenea, proiectul a găsit o modalitate de a îmbunătăți condițiile de viață a 90 de familii sărace din Curcani, gospodării care nu își permit costul racordării la rețeaua publică de apă și canalizare. Proiectul a acoperit costul racordării la rețeaua de apă, măsură care are un impact direct asupra vieții a peste 390 de persoane, rezidenți ai gospodăriilor respective. La fel de important, conectarea unei gospodării la rețea a presupus și rezolvarea, în prealabil, a unor probleme juridice referitoare la proprietate. Clarificarea statutului juridic al locuinței și obținerea actelor de proprietate, cadastru sau intabulare a proprietății este o altă componentă esențială a proiectului de care au beneficiat toți cei care s-au confruntat cu astfel de probleme.

Inițiativa a vizat și creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la nediscriminarea populației de romi, fiind organizată o campanie de informare în acest sens, care s-a adresat unui număr de peste 1.000 de persoane.

 

Program: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală) – Granturile SEE & Norvegiene 2014-2021

Operator de Fond: Fondul Român de Dezvoltare Socială

https://dezvoltare-locala.frds.ro/

Share:

asistent
Atlas - Asistent