Skip to main content

09 octombrie 2023

Proiect: Creșterea Incluziunii și Abilitării Romilor în Orașul Pecica

Loading

Promotor: Orașul Pecica, județul Arad
Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Arad, Asociația Culturală a Minorităților din Pecica
Valoarea finanțării: 4.853.595 lei (980.643 de euro) -Granturile SEE-, Contributie proprie: 728.039 lei (15%)
Perioada de implementare: februarie 2022 – decembrie 2023 (în implementare)
Locație proiect: orașul Pecica, județul Arad
Contact: https://www.incluziune-pecica.ro/

Autoritățile locale din Pecica, al doilea oraș ca număr de locuitori din județul Arad, derulează un program social complex, prin care își propun să vină în întâmpinarea nevoilor de sprijin a 1.906 membrii ai comunității, din care 1.335 sunt persoane de etnie romă din oraș. inițiatorii proiectului derulează pentru copii, tineri și adulți intervenții integrate sociale, educaționale, de ocupare, de sănătate și de valorizare a culturii și tradițiilor rome. Inițiativa pune accent pe împuternicirea minorității rome la nivel local și pe asigurarea respectării drepturilor acestei comunități, în spiritul bunei-conviețuiri a tuturor locuitorilor orașului, o comunitate multietnică în care populația română majoritară trăiește în armonie cu cele de etnie maghiară și romă, dar și cu membri celorlalte etnii, mai slab reprezentate la nivel local – sârbi, slovaci, germani și ucrainieni. În această direcție, inițiatorii au organizat o expoziție de ocupații și meserii tradiționale, port și obiceiuri și un festival cultural.

Totodată, în prezent se află în construcție un centru de zi multifuncțional, pentru consiliere și sprijin, cu spații pentru desfășurarea de activități educative, recreative, creative și de socializare, pentru a stimula participarea școlară a copiilor și a preveni abandonul școlar. Centrul va fi dotat și cu un teren de sport pentru facilitarea activităților în aer liber pentru copiii și tinerii deserviți de centru.

Printre demersurile întreprinse în cadrul proiectului, s-au numărat și cele dedicate dezvoltării personale și creșterii stimei de sine în rândul reprezentanților comunității de romi. Sesiunile organizate au vizat cunoașterea și afirmarea drepturilor și responsabilităților membrilor comunității în societate, îmbunătățirea abilităților de comunicare asertivă, de exprimare a opiniilor în diverse situații, accesarea resurselor comunității. Complementar, beneficiarii au participat la sesiuni de consiliere și informare cu privire la importanța gestionării resurselor personale și a unei vieți de familie armonioase, de dezvoltare a abilităților parentale și de gestionare a situațiilor de criză. În paralel, copiii din comunitate au fost înscriși la cursuri de muzică, unde învață să cânte la diverse instrumente muzicale cu tradiție la nivel local, cum sunt acordeonul și vioara.

Pentru combaterea comportamentelor discriminatorii care se pot manifesta la adresa persoanelor de etnie romă, inițiatorii proiectului au derulat o campanie de conștientizare a populației majoritare cu privire la fenomenul discriminării romilor, de combatere a atitudinilor anti-rome, a stereotipurilor și hărțuirii. În acest sens, au fost organizate întâlniri cu cadre didactice, specialiști în lucrul cu romii, angajatori și alți actori relevanți care activează pe piața muncii din localitate, membri ai comunității și reprezentanți ai romilor, fiind elaborat un ghid anti-discriminare. Acest ghid a devenit un instrument util pentru categoriile de persoane care lucrează cu persoane de etnie romă: cadre didactice, reprezentanți ai autorităților, angajatori etc.

Share:

asistent
Atlas - Asistent