Skip to main content

10 august 2021

Programul Life

Loading

Programul LIFE,  a început în 1992 și a  sprijinit prin cofinanțare, până în prezent cca. 5000 de Proiecte, dedicate Conservarii Mediului, Biodiversității și Schimbărilor Climatice.

 

LIFE este singurul program la nivel UE dedicat exclusiv mediului și schimbărilor climatice, iar etapa ce se va desfășura în intervalul 2021 – 2027 este cea mai ambițioasă de până acum.

 

3,5 miliarde EUR vor fi alocate pentru activități ce țin de mediu, în timp ce 1,9 miliarde EUR vor merge către acțiuni pentru combaterea schimbărilor climatice. Programul face parte din Pactul Verde propus de Comisia Europeană.

 

În sensul celor arătate mai sus, în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, s-a derulat un Proiect, menit sa crească capacitatea de absorbție a fondurilor Europene, puse la dispozitie de către Programului LIFE. Prin acest Proiect, s-au atins obiective, cum ar fi: realizarea unei  strategii  și a unui calendar de comunicare LIFE, pentru a oferi o mai bună abordare și înțelegere a programului LIFE; instruire pentru beneficiari, în domeniul finanțărilor din surse europene, perfectionarea resursei umane în domeniul gestionării fondurilor europene, cunoașterea  specificului implementării și celor mai bune practici în cadrul Programului LIFE, realizarea unui centru de informare interactiv pentru Programul LIFE 2014-2020,  realizarea de ghiduri privind problemele tehnice și financiare implicate în implementarea proiectelor LIFE.

A fost realizată o mai bună și strânsă colaborare promovată cu universități, institute de cercetare și ministere guvernamentale ale căror domenii de activitate sunt identificate ca fiind sub obiectivele programului LIFE, pentru a îmbunătăți modalitățile de aplicații în cadrul  proiectelor LIFE. În acest sens, s-a realizat o punte de legătură, Programul LIFE fiind astfel înțeles ca o oportunitate pentru creșterea calității vieții și influențarea politicilor la diferite niveluri.

 

Mai multe detalii pe următorul link al Proiectului, publicat in baza de date LIFE:

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5504&docType=pdf

Share:

asistent
Atlas - Asistent