Skip to main content

12 decembrie 2023

Povești de succes – Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare

Loading

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI : ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI
CODUL SMIS : 118903
LOCALIZARE PROIECT : Argeș , Curtea de Argeș
BUGETUL INVESTIȚIEI : Valoare totală: 21.910.156,11 Lei | Valoare solicitată: 21.471.952,98 Lei | Rata de cofinanțare a UE: 83.3 %
AXA PRIORITARA : Axa 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
PRIORITATEA DE INVESTITII : 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
OBIECTIV SPECIFIC : 5.1 – Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale pentru impulsionarea dezvoltării locale

Ansamblul Mănăstirea Argeșului este unul dintre monumentele feudale românești foarte apreciat, atât în țară, cât și peste hotare. Ctitorie a domnului Țării Românești Neagoe Basarab (1512-1521), Mănăstirea Curtea de Argeș este o capodoperă a arhitecturii medievale, dar și una dintre cele mai valoroase construcții de arhitectură bisericească din România. Din necesitatea de a conserva și valorifica ansamblul Mănăstirea Argeșului, un loc încărcat de istorie, tradiţii şi legende, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a demarat în anul 2016 un proiect amplu pentru consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică a acestuia.

În anul 2017 a fost obținută finanțarea pentru implementarea proiectului „Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare”. Lucrările de consolidare, restaurare și valorificare turistică a Mănăstirii Argeșului, realizate în perioada 2017-2022, au făcut posibilă redarea publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea culturală, socială și educativă. Tot în cadrul proiectului s-a realizat și digitizarea monumentelor istorice din cadrul Mănăstirii Argeșului. În urma implementării proiectului s-a urmărit creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural consolidate și restaurate și creșterea numărului de vizitatori.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent