Skip to main content

05 septembrie 2022

CREAREA INTERFEȚELOR – CREATING INTERFACES

Loading

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Delta Dunării ( INCDDD) împreună cu un Consorțiu de proiecte inter- și trans disciplinare, care cuprinde 11 parteneri din Europa și America de Nord, au realizat un proiect, care integrează cercetarea fundamentală, precum și cercetarea și inovarea aplicată, pentru a realiza un ciclu de feedback între știință și aplicație. Consorțiul include aceste perspective prin integrarea instituțiilor de cercetare, a autorităților publice, precum și a companiilor și ONG-urilor. Alimentația, apa si energie reprezintă resurse critice si complexe cât și sisteme socio-tehnice. Conceptul de “nexus” descrie inter legăturile si interdependentele acestor sisteme” Proiectul “Creating Interfaces” (2018 – 2021) abordează capacitatea de construire a legăturilor alimente-apa-energie in mediul urban facilitând cooperarea si schimbul de cunoștințe între părțile participante (autorități, cercetători, mediul de afaceri si cetățeni). Proiectul a dezvoltat și testat o abordare inovativă pentru implicarea părților, identificarea problemelor si crearea unor soluții in trei orașe : Tulcea (Romania), Wilmington (USA) and Slupsk (Polonia).

INFORMAȚII DESPRE PROIECT:

Prin proiect se caută construirea de capacități pentru crearea de noi legături alimentație-apa-energie, crearea unor interfețe de știință-politica-cetățeni. Se dorește promovarea schimbului de cunoștințe și a cooperării între părțile implicate la nivel local în relația alimentație-apa-energie, cât și îmbunătățirea vizibilității legăturilor existente alimentație-apa-energie.

Perioada de derulare:
Data de începere: 15 februarie 2018
Data de încheiere: 15 martie 2023.

FINANȚAREA:
Acest proiect este finanțat în cadrul programului Sustainable Global Urban Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus. Acest program a fost înființat de Forumul Belmont și Inițiativa de programare comună (JPI) Urban Europe pe baza fondurilor UE și ale agențiilor naționale de finanțare.

Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în baza acordului de grant nr. 830254.
1.745.513 EURO

BENEFICIARI/PARTENERI: 11 parteneri din Europa și America de Nord
• European Institute for Energy Research (EIFER)-Germania
• University Corporation for Atmospheric Research (NCAR)-USA
• Danube Delta National Institute for Research and Development (DDNI)-Romania
• Nicolaus Copernicus University (NCU), Institute of Sociology-Polonia
• University of Delaware, School of Public Policy and Administration (SPPA)-USA
• University of Warwick, Centre for Interdisciplinary Methodologies (CIM)-Polonia
• Plantagon International AB (Plantagon)-UK
• 52° North Initiative for Geospatial Open Source Software GmbH- Suedia
• Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR)- Polonia
• Vizzuality- UK
• Royal Institute of Technology (KTH), Department of Sustainable development, environmental science and engineering (SEED) – Suedia

 

Mai multe detalii aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent