Skip to main content

02 septembrie 2021

Politica de coeziune a UE: 2,7 miliarde EUR din resurse suplimentare pentru a sprijini redresarea în Spania, Italia și Cipru

Loading

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european din Spania, Italia și Cipru în cadrul REACT-UE pentru un total de 2,7 miliarde EUR.

Comisia a acordat Italiei o finanțare suplimentară de 1,6 miliarde EUR în cadrul programului operațional național „Întreprinderi și competitivitate”. Aceste resurse suplimentare vor sprijini IMM-urile să facă investiții în tranziția verde și digitală: intervenții în domeniul energiei, precum în dezvoltarea și consolidarea rețelelor inteligente pentru transmiterea și distribuția energiei și în măsuri care vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice.

În Spania, peste 1 miliard de euro din bani suplimentari sunt acordați pentru a completa programele operaționale ale Fondului european de dezvoltare regională. Aceste resurse vor fi alocate investițiilor în produse și servicii pentru asistență medicală, investițiilor care contribuie la o tranziție către o economie digitală și ecologică și în infrastructura care furnizează servicii de bază cetățenilor, consolidării capacității de răspuns la crizele de sănătate publică, sprijin pentru     IMM-uri sub formă de fond de rulment, consolidării serviciilor sociale și de sănătate pentru combaterea COVID-19. O parte semnificativă din fondurile REACT-UE pentru regiunea Madrid este planificată a fi utilizată pentru reabilitarea spitalului universitar „12 octombrie”, o operațiune strategică pentru creșterea rezistenței sistemului de sănătate al Comunității și îmbunătățirea serviciilor de sănătate oferite populației sale.

În Cipru, PO „Competitivitate și dezvoltare durabilă” va primi o sumă suplimentară de peste 46,4 milioane EUR. Acești bani vor fi investiți în sprijinul IMM-urilor afectate de pandemie, în principal cu sprijin financiar nerambursabil pentru fondul de rulment (subvenții), precum și în acțiuni care contribuie la obiectivele schimbărilor climatice.

https://ec.europa.eu/info/news/eu-cohesion-policy-eu27-billion-additional-resources-support-recovery-spain-italy-and-cyprus-2021-aug-05_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent