Skip to main content

11 iulie 2024

POIDS publică Ghidul solicitantului Condiții Specifice pentru transmiterea prin sistemul MySMIS2021+ a proiectelor etapizate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locala plasată sub Responsabilitatea Comunității pentru orașele și municipiile cu peste 20.000 locuitori

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru transmiterea prin sistemul MySMIS2021+ a proiectelor etapizate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității pentru orașele și municipiile cu peste 20.000 locuitori, apel de tip competitiv finanțat din Prioritatea: P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: RSO4.2. „Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)“. RSO4.3. „Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor  defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)“.

Sistemul informatic MySMIS2021 se deschide în data de 11.07.2024 ora 16.00, până în data de 25.07.2024, ora 16.00.

Sursa aici și  aici

Share:

asistent
Atlas - Asistent