Skip to main content

14 iunie 2024

POIDS publică Ghidul Solicitantului „Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială ( PoIDS), din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, publică Ghidul Solicitantului „Centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale pentru copii”, apel de tip competitiv finanțat din Prioritatea P5 Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii, Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR) & Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+).

 

Sistemul informatic MySMIS2021 se deschide în data de 17.06.2024, ora 16.00, până în data de 21.10.2024, ora 16.00.

 

Sursa: aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent