Skip to main content

11 septembrie 2023

PoIDS modifică Ghidul solicitantului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, publică corrigendum pentru ghidul solicitantului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”.

– Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“
– Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusive promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate – Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“.
Modificări:
1. La Capitolul 5. Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, paragraful se modifică având următorul cuprins: ”(…) sprijinul financiar din Fondul Social European Plus va lua forma unei sume forfetare în cuantum de 205.255,00 lei”
2. La Capitolul 5. Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.3.5. Opțiuni de consturi siplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare, paragraful se modifică având următorul cuprins: ”(…) sprijinul financiar din Fondul Social European Plus va lua forma de sume forfetare în cuantum de 205.255,00 lei.”
3. La Capitolul 5. Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect se modifică și va avea următorul cuprins: ”Valoarea eligibilă a unei operațiuni este de fix 205.255,00 lei.”
4. La Capitolu 7. Completarea și depunerea cererilor de finanțare, subcapitolul 7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare, paragraful se modifică având următorul cuprins: ”Având în vedere prevederile art. 53 alin. (2) din regulamentul UE nr. 1060/2021, sprijinul financiar din Fondul Social European Plus va lua forma de sume forfetare în cuantum de 205.255,00 lei. În procesul de completare a Cererii de finanțare solicitantul va include în bugetul proiectului o singură linie de cheltuială, fără defalcarea cheltuielilor pe sume fără TVA și TVA.”
5. La Capitolul 13. Modificarea ghidului solicitantului, subcapitolul 13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii), paragraful se modifică având următorul cuprins: ”Modificarea cuantumului sumei forfetare alocată pentru elaborarea SDL nu afectează procesul de evaluare și selecție a Cererilor de finanțare depuse anterior modificării prin Corringendum a cuantumului sumei forfetare, Cererile de finanțare vor fi evaluate ținând cont de cuantumul valabil la data depunerii Cererii de finanțare iar în procesul de contractare cuantumul sumei forfetare va fi actualizat la nivelul aprobat de către CE a sumei forfetare. Modificarea sumei forfetare se poate realiza prin diminuare în cazul în care suma forfetară aprobată de către Comisia Europeană este mai mică de 205.255,00 lei sau poate fi suplimentată în cazul în care suma forfetară aprobată de către Comisia Europeană este mai mare de 205.255,00 lei.”
6. Anexa nr2 la Ghidul solicitantului Condiții specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori” Criterii de evaluare tehnică și financiară preliminară se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr1 la prezentul Ordin nr. 3384/08.09.2023
7. Anexa nr3 Ghidul solicitantului Condiții specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori” Criterii de evaluare tehnică și financiară calitativă se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr2 la prezentul Ordin- nr. 3384/08.09.2023.

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent