Skip to main content

24 octombrie 2023

PoIDS: Listele intermediare aferente cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă – apelurile „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orase/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 publică Listele intermediare aferente cererilor de finantare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară calitativă pentru apelurile de proiecte:

Lista – PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9- Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orase/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate,
Lista– PIDS/69/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9- Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiune mai dezvoltată București- Ilfov.

Începând cu data de 23.10.2023, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost admise în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2021, Decizia privind rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară calitativă (ETFC).

 

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2021 în termenul precizat în cadrul Deciziei privind rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară calitativă (ETFC).

Share:

asistent
Atlas - Asistent