Skip to main content

17 ianuarie 2024

PoIDS lansează în consultare publică Ghidul „Sprijin pentru functionarea Grupurilor de actiune locală, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locală și evaluarea impactului în comunitate”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul solicitantului condiții specifice Sprijin pentru functionarea Grupurilor de actiune locala, managementul Strategiilor de Dezvoltare Locala și evaluarea impactului in comunitate, apel de proiecte competitiv, finanțat din Prioritatea P01. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro până la data de 7.02.2024.

 

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

Operațiunile finanțate în cazul prezentului apel au drept obiective:

  • Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiuni;
  • Elaborarea unei proceduri si a unor criterii de selecție nediscriminatorii si transparente, care să evite conflictele de interese si să garanteze că nici un grup individual nu controlează deciziile de selectie;
  • Pregătirea si publicarea cererilor de propuneri;
  • Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului sprijinului si prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilității înainte de aprobarea finală;
  • Monitorizarea progreselor inregistrate in direcția atingerii strategiei;
  • Evaluarea implementării Strategiei.

Bugetul total alocat acestei intervenții este de 31.065.263 euro, din care 28.000.000 euro contribuție FSE+.

Informații aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent