Skip to main content

14 iunie 2024

POIDS lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului ,,Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale”

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale, apel de proiecte non-competitiv finanțat din Prioritatea P04. „Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale“, Obiectiv specific: RSO4.3. „Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)” & Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusive promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)”, Acțiunea 4.1 FSE + Sprijin pentru identificarea nevoilor locale și evaluarea dezvoltării serviciilor sociale în cadrul fiecărei autorități locale rurale, Acțiunea 4.2 FSE+ Dezvoltarea serviciilor sociale primare pe modelul comunitar în comunitățile rurale, Acțiunea 4.2 FEDR Centre comunitare integrate, Acțiunea 4.3 FSE+ Creșterea accesului profesioniștilor la formare.

 

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro până la data de 08.07.2024.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent